KVKK Aydınlatma Metni

Sayın İlgili,

Forem Enerji olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın kişisel verilerini büyük bir özen ve titizlikle korumaktayız. İşbu aydınlatma metni ile kişisel verilerinizin işlenme amaçları, toplanma yöntemleri, hukuki sebepleri ve haklarınız hakkında bilgilendirilmektesiniz.

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Forem Enerji (veya “Şirket”), Güvenevler Mahallesi 29115 Nolu Sokak, No:22 Şehitkamil/Gaziantep adresinde mukim, kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumlu veri sorumlusudur.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:

 • Hizmetlerimizin sizlere sağlanması,
 • Müşteri memnuniyeti ve deneyiminin artırılması,
 • Yasal ve düzenleyici gerekliliklerin yerine getirilmesi,
 • Şirket içi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Pazarlama ve reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, şirketimize başvuruda bulunmanız, hizmetlerimizden yararlanmanız, internet sitemizi ziyaret etmeniz gibi çeşitli yöntemlerle ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, işlenme amacıyla bağlantılı olarak ve KVKK ile uyumlu şekilde, yasal düzenlemelere uygun olarak yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK uyarınca, veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesi çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıdaki haklarınızın bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sonucu aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

6. Başvuru Yöntemi

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi, info@forem.com.tr adresine yazılı olarak veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz.

Forem Enerji olarak, kişisel verilerinizin gizliliğini korumaya ve güvenliğinizi sağlamaya büyük önem vermekteyiz.

Çerez Politikası Forem Enerji olarak internet sitemizde çerez kullanmaktayız. Bu Çerez Politikası ("Politika") Forem Enerji tarafından yönetilen https://forem.com.tr/ adresli internet sitesi için geçerli olup çerezler işbu Politika'da belirtilen şekilde kullanılacaktır.

Kabul Ediyorum